گاز صفحه شیشه Gi6-HE اخوان

تومان3.473.200

مشخصات

HE خانواده محصول
شیشه جنس صفحه
شیشه مشکی نمای ظاهری
چهار شعله تعداد شعله ها
ندارد شعله برقی
ندارد Vok

اندازه

70cm طول
51cm عرض