گاز صفحه شیشه G3-HE اخوان

تومان3.285.300

مشخصات

HE خانواده محصول
شیشه جنس صفحه
شیشه مشکی نمای ظاهری
چهار شعله تعداد شعله ها
ندارد شعله برقی
ندارد Vok

اندازه

60cm طول
51cm عرض