گاز صفحه شیشه G106S اخوان

تومان4.657.000

HE خانواده محصول
شیشه جنس صفحه
شیشه مشکی و استیل نمای ظاهری
پنج شعله تعداد شعله ها
ندارد شعله برقی
دارد Vok

اندازه

97cm طول
50cm عرض