گاز صفحه شیشه G108-HE اخوان

تومان3.476.000

مشخصات

HE خانواده محصول
شیشه جنس صفحه
شیشه مشکی نمای ظاهری
چهار شعله تعداد شعله ها
ندارد شعله برقی
دارد Vok

اندازه

97cm طول
43cm عرض