آرشیو دسته بندی: کنترل تاسیسات

1-1- کنترل تاسیسات چيست؟

کنترل تاسیسات از لحاظ لغوي يعني محدود كردن و در اختيار گرفتن و يا اداره كردن.، جهت عملياتي مشخص مي‌باشد و در علوم فني به مجموعه عملياتي گفته مي‌شود .تا حتي‌الامكان بتوان از لحاظ كمي و كيفي و صرفه‌جويي در انرژي و نيروي انساني .و همچنين حفاظت و ايمني به يك پارامتر مشخص نائل آمد.

شكل 1-1 يك سيستم ساده كنترل درجه حرارت مربوط به كابين يخچال را نشان مي‌دهد.

1-2- عمل كنترل

با پيشرفت مهمي كه در علم و تكنولوژي ساخت در زمينه‌ي كنترل‌هاي خودكار و قابل برنامه‌ريزي به وجود آمده است.، دست‌يابي به اطلاعات و تكنولوژي و هدف‌هاي تعيين شده را به ميزان قابل توجهي ميسر ساخته است. درك كاملي از اساس كار، طراحي، ساختمان، كاربرد صحيح و موارد استفاده از كنترل‌ها و نان دهنده‌ها اهميت زيادي داشته و تا شخص اپراتور يا سرويس كار شناخت كاملي از كنترل‌ها و نشان‌دهنده‌ها نداشته باشد .نمي‌تواند به هدف خود برسد هر چند كه ساعت‌ها وقت خود را صرف اين كار بكند. در اين كتاب سعي شده است. تا به صورت ساده و روان با كنترل‌هاي تأسيسات حرارتي و برودتي. نياز دانشجويان و مهندسان اين رشته برآورده شود.

1-3- هدف از كنترل

هدف از يك سيستم كنترل عبارتست از كنترل خروجي‌ها به روش معين و به كمك ورودي‌ها، از طريق سيستم كنترل كه .مي‌تواند شامل: اجزاء مكانيكي، الكتريكي، شيميايي و غيره كه به تناسب نوع سيستم كنترل مي‌باشد. به علاوه سودآوري (هدف نهايي) از طريق كنترل و بهينه‌سازي انرژي. و نيروي انساني در زمينه‌هاي طراحي، ساخت، بهره‌برداري، نظارت، نگهداري، راهبري، مديريت ساختمان (B.M.S)[1] و يا مديريت انرژي (EMS)[2] عمليات در سيستم مي‌باشد.

سيستم: عبارتست از ترتيب قرار گرفتن يا جمع شدن وسايل مربوطه در كنار هم به طوري كه يك مجموعه كاملي را بسازند.

1-4- سيستم‌هاي كنترل تاسیسات

هر يك از كنترل‌هاي يك مجموعه با توجه به نوع ساختمان و عملكرد آنها به منظور هدفي خاص يا پارامتري از پيش تعيين شده به كار گرفته مي‌شود. كه اگر يك مدار قرار وسايل كنترل و ارتباط آنها با. يكديگر به منظور رسيدن به شرايط خاص و ايده‌آل كه از قبل مشخص شده است گفته مي‌شود.

شكل 2-1 يك سيستم كنترل ساده و شكل 3-1 يك سيستم كنترل پيچيده‌تر را نشان مي‌دهد. يعني عمل ارتباط بين اجزاء يك سيستم را از طريق تنظيم كردن، فرمان دادن يا اداره كردن برقرار مي‌كند.

سيستم‌هاي كنترل را به دو صورت مي‌توان طراحي نمود:

  • سيستم كنترل باز (Open control system).
  • سيستم كنترل بسته (Closed control system).

سيستم كنترل باز سيستمي است.كه عمل كنترل به خروجي (output) آن بستگي ندارد مانند تايمرها و سيستم كنترل بسته سيستمي است. كه عمل كنترل به خروجي آن بستگي دارد مانند عمل ترموستات حد در مقابل ترموستات تحريك كننده (اتوماتيك).

شكل 1-2: يك سيستم کنترل تاسیسات  ساده (كنترل درجه حرارت محل).

اینستاگرام

تماس با ما

انواع سیستم کنترل

سیستم کنترل سیستم کنترل:هر يك از كنترل‌هاي يك مجموعه با توجه به نوع ساختمان و عملكرد آنها به منظور هدفي خاص يا پارامتري از پيش تعيين شده به كار گرفته مي‌شود كه اگر يك مدار قرار وسايل كنترل و ارتباط آنها با يكديگر به منظور رسيدن به شرايط خاص و ايده‌آل كه از قبل مشخص […]