بایگانی برچسب ها: انواع سیستم های تهویه مطبوع

سیستم های تهویه مطبوع

  سیستم های تهویه و تهویه مطبوع کلیات   سیستم های تهویه و تهویه مطبوع ـ  این فصل انواع سیستمهای کلی تهویه مطبوع و تهویه ساده را که در ساختمانهای مختلف بکار می رود بیان می کند. و اگرچه تهویه مطبوع تابستانی ( تهویه مطبوع سرد ) مورد توجه عمومی است. ولی سیستم تهویه مطبوع […]