دستگاه جاروی مرکزی مدل ریما

  • طراحی آیرودینامیک بدنه
  • طراحی و تکمیل روند سایکلون ( جدا سازی ذرات از هوا )
  • بهبود عایق بندی صوتی، حرارتی و رطوبتی
  • بهبود عملکرد و سرویس فیلتر ( فیلتر پلی استر قابل شستشو )