ترموستات Minima-F330 مرصوص

  • نصب روکار ترموستات
  • کنترل سه دور فن به صورت اتوماتیک و دستی
  • ترموستات دو فصل (سرمایش / گرمایش)
  • کاربری کاملا ساده
  • سیستم قفل کودک
  • مود خواب