آبگرمکن برقی دیواری ، مدل Ewh1 آزمون

  • 2000W – 220V – 50HZ
  • ارتفاع : 740 میلیمتر
  • قطر : 180 میلیمتر
  •  عمق : 250 میلیمتر
  • 15 لیتری