پمپ تصفیه استخر سری EKP برند AQUASTRONG

مدل توان سایز اتصالات (mm) حداکثر دبی (M3/H) حداکثر هد (m)
HP KW
EKP556 0/75 0/6 50 18 10
EKP856 1 0/8 19 11
EKP1106 1/5 1/1 22 15
EKP1606 2 1/6 28 17
EKP2206 3 2/2 31 18