نمایشگر

Mono Color 1.4″ LCD

ابعاد 

120´90´28mm

حساسیت حسگر

0.1°C

دقت تنظیم دما

0.5°C

دامنه تنظیم دما

5-40°C

دامنه نمایش دما

0-50°C

منبع تغذیه

AC 180-250V , 50/60Hz

جریان خروجی فن

5A

جریان خروجی شیربرقی

3A

IP