تصفیه هوا آلماپرایم AP363

تومان7.520.000

  • فضای تحت پوشش : پوشش ۴۰ تا ۶۰ متر مربع
  • سرعت فن :  سه مرحله ای
  • عملکرد بخور : ندارد
  • سیستم یون ساز : دارد
  • نرخ خروجی هوای پاک : ۳۰۰ متر مکعب
  • فیلتر ها : فیلتر هپا، پیش فیلتر ، فیلتر بوزدا ، فیلتر آلومینیوم ، فیلتر TIO2