پکیج بیتا 22 فندار

  • محفظه احتراق بسته.
  • پاسخگو تا ۲۰۰ مترمربع (با توجه به شرایط محیطی).
  • آب گرم فوری، دائم و فراوان.
  • مجهز به قطعات معتبر استاندارد