فیلتر شنی فایبر گلاس هایواتر HW-F270T

  1. برند فیلتر تصفیه:هایواتر
  2. مدل فیلتر تصفیه:HW-F 270T
  3. نوع فیلتر تصفیه:شنی
  4. سیلیس مورد نیاز فیلتر تصفیه (kg):160
  5. دبی فیلتر تصفیه (m3/h):12
  6. سطح فیلتراسیون فیلتر تصفیه (m2):0/334
  7. قطر لوله ورودی و خروجی فیلتر تصفیه (inch):1/2 1
  8. قطر فیلتر تصفیه (mm):660