سیستم تهویه مطبوع مرکزی VRF میتسوبیشی

  • جریان متغیر مبرد در سیستم
  • لوله کشی طولانی رفت و برگشت مبرد به فضاهاي مختلف
  • کنترل هاي پیشرفته
  • در سیستم VRF  مجموع کل طول لوله کشی که می توان در سیستم اجرا کرد 1000 متر می باشد
  • امکان اتصال 60 پانل داخلی به یک موتور خارج