دستگاه رسوبزدای الکترونیکی EMS

تومان1.500.000

  • سهولت نصب (بدون نیاز به برش لوله).
  • منطقه اثر وسیع.
  • استفاده از فناوری روز انگلستان(مورد تایید شرکت گاز آن کشور).

    حفظ عملکرد در شرایط سکون آب.

    کاهش نرخ خوردگی.

    کاهش نرخ رشد باکتری ها و عوامل بیماری زا (خصوصا در استخرهای شنا و برجهای خنک کننده).

  • عملکرد متقارن: EMS تاسیسات پیشرو در برابر رسوب محافظت می کند.