موتورخانه یکپارچه آذرخش بلند 9پره

تومان33.397.600

  • آذرخش بلند مجهز به منبع کویل دار ۱۶۰ لیتری.
  • آذرخش کوتاه مبدل دار مجهز به مبدل حرارتی صفحه ای و دستگاه ضد رسوب الکترونیکی.
  • آذرخش کوتاه بدون مبدل.
  • نوع سوخت گاز شهری و گازوئیل.