نمایش 1–12 از 33 نتیجه

شرکت انرژی در 26 خرداد 1348 تاسیس و در سال 1350 با هدف تولید محصولات گرمایش صنعتی شروع به فعالیت نمود .

در سال 1354 با توجه به استقبال و تقاضای فزاینده بازار ، كارخانه به محل كنونی خود واقع در كیلومتر 7جاده قم منتقل گردید. دامنه تولیدات این شركت تا سال 1368، شامل : بخاری كارگاهی ، آبگرمكن و هیتر نفتی می باشد .

هولدینگ وابسته :

ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و شرایط آب و هوایی کشورمان ایران. ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و بازدهی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺼــﺮف اﻧﺮژی دارد.

ﺑﻪ ﻫمین دلیل شرکت انرژی به عنوان پرچم دار استفاده از سلولوز به جای پوشال دست به تولید این قبیل محصولات زد.

تاسیسات سرمایشی

بهارساز GM 0680 انرژی

تومان35.588.200
تومان51.722.500
تومان64.834.800
تومان19.999.500

تاسیسات سرمایشی

کولر سلولزی انرژی EC 0700

تومان11.489.200

تاسیسات سرمایشی

کولر سلولزی انرژی EC 0550

تومان9.984.200
تومان10.999.000

تاسیسات سرمایشی

کولر سلولزی انرژی EC 02/8

تومان3.383.300

تاسیسات سرمایشی

کولر سلولزی EC 0350 انرژی

تومان5.682.300