فارسی بر 5002 رونیکس با تیغه 305

  •  قابلیت انجام برش میزی سریع و برش بازویی
  •  مجهز به سیستم گونیای مدرج دو طرفه و گیره متحرک اصلاح شده
  •  دارای تیغ اره الماسه TCG مخصوص برش MDF با قطر 305 میلیمتر از نوع جدید
  •  استفاده از تسمه در سیستم انتقال قدرت به منظور کاهش صدا و لرزش و همچنین افزایش دقت برش ارتقاء یافته
  •  مجهز به سیستم قفل کن پیشرفته و دقیق در زوایای برش میزی و بازویی
  •  مجهز به سیستم نور لیزری پیشرفته و اصلاح شده نسبت به 5303 برای برش دقیق
  •  مجهز به صفحه عریض شونده جهت ایجاد سهولت برای برش های متوالی
  •  اره‌ای با نهایت دقت و کیفیت برش