لوله و اتصالات جاروی مرکزی کسری

  • لوله مخصوص جاروی مرکزی باید نشکن باشد البته نشکن طبق تعریف استاندارد. نه با اضافه شدن سطح مقطع لوله و بالا بردن وزن لوله یا کوچک کردن ورودی هوا نشکن شود .
  • لوله مخصوص جاروی مرکزی باید دارای حالت ارتجاعی و فنری باشد. که با هرنوع ضربه و یا فشاری به حالت اولیه خود برگردد .
  • و تمامی این مشخصه ها فقط و فقط در لوله و اتصالات مخصوص جاروی مرکزی سیستم ایر وجود دارد. ،اکثر شرکتها بجز سیستم ایر از لوله های آب بجای لوله جاروی مرکزی استفاده میکنند