پمپ تصفیه استخر سری SuperPro برند SPECK آلمان

مشخصات فنی
مدل توان فاز سایز اتصالات (mm) آبدهی (M3/H)
HP KW دهش مکش ۸m 10m 12m
SuperPro 15 0/85 0/65 1 63 63 15 13 11
SuperPro 19 1 0/8 19 16 12
SuperPro 23 1/3 1 23 20 16
SuperPro 29 1/7 1/3 29 25 22
SuperPro 40 3 2/2 40 37 32