ترموستات هوشمند تلستو سدنا

  • صفحه نمایش رنگی تماماً لمسی
  • دارای دو حالت کاری خودکار و دستی
  • دارای سناریوهای مختلف از جمله سناریو خروج، خواب، اقتصادی و توان حداکثری
  • قابلیت تشخیص و نمایش و ذخیره خطاهای ایجاد شده
  • دارای قفل کودک خودکار و زمان قابل تنظیم
  • ابعاد کم حجم و قابلیت نصب روکار