پک نصب رادیاتور آلومینیومی

  1. شیر رادیاتور با زانوی قفلی
  2. چهار عدد واشر آب بندی
  3. بست پرچمی
  4. شیر هواگیری رادیاتور
  5. درپوش ماسوره