مشعل دوگانه سوزDP0 ایران رادیاتور

  1. قدرت گرمادهی: 325.000 Kcal/hr
  2. سوخت مصرفی: دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  3. نحوه احتراق: یک مرحله ای
  4. قدرت موتور: 90 W
  5. برق مصرفی: تکفاز