کلرزن خطی بزرگ استخر برند IML اسپانیا

  • کلرزن خطی جهت گندزدایی آب استخر و جکوزی
  • دارای شیر جهت تخلیه ذرات باقیمانده محفظه
  • قابلیت تنظیم میزان تزریق کلر (حداکثر ۳۵ گرم در ساعت)