فن کویل کاستی یک طرفه گرین

  • عملکرد آرام و بی صدا
  • سرمایش و گرمایش سریع
  • ورودی هوای تازه
  • فین های آلومینیومی
  • درین در دو جهت

جدول تعیین ظرفیت فن کویل کاستی چهار طرفه

فن کویل کاستی یک طرفه