کولر گازی 24000 ایوولی گلدن EVCIS-24K-MD

تنظیم جهت پرتاب باد چهار جهته به صورت دلخواه و اتوماتیک

تنظیم برنامه کولر بنابر شرایط آب  هوایی محیط زندگی

عملکرد عالی و بازدهی انرژی مطلوب

جذب و دفع گرد و غبار و رطوبت موجود در فضا

دارای موتور اصلی ساخت شرکت GMCC