پمپ تصفیه استخر BIG DISCOVERY برند IML اسپانیا

مشخصات فنی

مدل توان فاز سایز اتصالات (mm) آبدهی (M3/H)
HP KW 10m 12m 14m 16m
DY400T 4 2/9 3 90 – 75 55 45 35 15
DY550T 5/5 4 3 90 – 75 65 55 45 30