گاز صفحه شیشه G29 اخوان

تومان3.880.000

مشخصات

HE خانواده محصول
شیشه جنس صفحه
شیشه مشکی نمای ظاهری
پنج شعله تعداد شعله ها
ندارد شعله برقی
دارد Vok

اندازه

90cm طول
50cm عرض