کولر گازی 12000 ایوولی 12K-MD1

  • تنظیم جهت پرتاب باد چهار جهته به صورت دلخواه و اتوماتیک
  • تنظیم برنامه کولر بنابر شرایط آب  هوایی محیط زندگی
  • عملکرد عالی و بازدهی انرژی مطلوب
  • جذب و دفع گرد و غبار و رطوبت موجود در فضا