ترموستات دیجیتال TF428 هانیول

تومان2.450.000

  • محدوده تنظیم دما
 10°~32° سانتیگراد
  • دمای نمایش
 0 تا 37 درجه سانتیگراد
  • دقت ترموستات
 1 +/- درجه سانتیگراد
  • کلاس امنیتی
 IP20
  • خروجی ترموستات
 حالت کلی : (3)4 آمپر
خروجی فن : (2)4
خروجی شیر : (1)2
  • ولتاژ
 220/230 ولت
  • کنترل
 PI On/Off output