کمپرسور های اسکرال کوپلند

  • بازده بالا، کیفیت مطلوب قطعات
  • ، طول عمر بالا
  • ، مکش کامل گاز مبرد در سیستم
  • ، محافظ در مقابل ضربه به هنگام ورود مایع مبرد به کمپرسور