چیلرهای جذبی دو مرحله ای بخار ساری پویا

  • چیلر جذبی دو مرحله ای
  • تولین از 4 تن تا 240 تن تبرید
  • خدمات پس از فروش کسترده
  • ساخت سفارشی
  • طراحی و مشاوره رایگان