پکیج آذرخش 5 پره کوتاه مبدل دار

تومان24.250.000

  • آذرخش بلند مجهز به منبع کویل دار ۱۶۰ لیتری.
  • آذرخش کوتاه مبدل دار مجهز به مبدل حرارتی صفحه ای و دستگاه ضد رسوب الکترونیکی.
  • آذرخش کوتاه بدون مبدل.
  • نوع سوخت گاز شهری و گازوئیل.
  • وزن آذرخش کوتاه از ۲۵۹ کیلوگرم تا ۳۶۳ کیلوگرم.
  • وزن آذرخش بلند از ۲۹۰ کیلوگرم تا ۳۹۴ کیلوگرم.