پکیج آذرخش بلند 5پره

  • آذرخش بلند مجهز به منبع کویل دار ۱۶۰ لیتری
  • آذرخش کوتاه مبدل دار مجهز به مبدل حرارتی صفحه ای و دستگاه ضد رسوب الکترونیکی
  • آذرخش کوتاه بدون مبدل
  • نوع سوخت گاز شهری و گازوئیل
  • وزن آذرخش کوتاه از ۲۵۹ کیلوگرم تا ۳۶۳ کیلوگرم
  • وزن آذرخش بلند از ۲۹۰ کیلوگرم تا ۳۹۴ کیلوگرم