پمپ یک اسب جتی ابارا

  • مناسب برای افزایش فشار
  • آبیاری
  • تخلیه استخر
  • کارواش
  • پمپاژ آب های تمیز
  • دارای ضمانت نامه معتبر شرکت ابارا ایران و ژاپن