شیر چشمی آزمایشگاه و اتاق عمل HD66 شرکت بلندا

تومان5.125.000

سیستم عملکرد on/off correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
جنس بدنه از برنج correct
قابلیت تعویض آسان باتری correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct
دسته تنظیم دما correct

شیر چشمی آزمایشگاه و اتاق عمل HD66