شیر پدالی بلندا

  • جنس بدنه علمک از برنج با آبکاری کروم با کیفیت مناسب
  • حداقل 40 درصد کاهش در مصرف آب
  • دارای آبفشان کاهنده مصرف با خروجی ثابت 6 لیتر بر دقیقه
  • دارای مکانیزم پدالی لمسی و در نتیجه افزایش طول عمر شیر پدالی
  • عدم چکه آب به دلیل استفاده از مکانیزم ویژه