شیر آبخوری چشمی HD128 بلندا

سیستم عملکرد لحظه ای correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
جنس بدنه از استیل correct
قابلیت تعویض آسان باتری correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct