سیلیس شیشه‌ای فیلتر MEGAPOOL

  • امـکان فیلتر کردن ذرات بزرگ‌تر از ۳ میـکرون
  • ایجاد حداقل افت فشار در طی فرآیند فیلتراسیون
  • تولید شده با تکنولوژی و تجهیزات آلمانی
  • دانه‌های چند وجهی بدون لبه‌های تیز
  • عدم نیاز به مواد منعقد کننده اضافی
  • مقاومت دانه‌ها نسبت به اصطکاک
  • افزایش ظرفیت فیلتراسیون
  • حداقل طول عمر ۱۰ سال
  • محصول قابل احیا