سیستم تصفیه آب RO

  • سیستم تصفیه آب RO یک سیستم کامل تصفیه آب
  • که به صورت سفارشی در ظرفیت های مورد نیاز شما ساخته میشود.
  • کاهش مصرف انرژی و صرفه اقتصادی.
  • سهولت کار.
  • امکان استفاده مجدد از آب تغلیظ شده.
  • حذف آلودگیهای بیولوژیک (ویروس ، باکتری و …).
  • عمر طولانی دستگاه.
  • سازگاری با محیط زیست.