دستگاه پلاسمایر آردا

  • دارای تکنولوژی پلاسمای سرد
  • تکنولوژی تزریق ازن
  • تولید شده توسط شرکت دانش بنیان
  • قابل استفاده در مکان های خصوصی عمومی و حتی درمانی
  • ضد عفونی پیشرفته هوا از انواع باکتری میکروب و قارچ