داکت اسپلیت SDS60 ساری پویا

  • قابلیت نصب فیلترهای با درجه G3.
  • فیلترهای با درجه G3 را میتوان بدون نیاز ب تعمیر کار متخصص ، از قسمت زیرین بیرون کشیده و تمیزکاری و تعمیر را انجام داد.
  • دارای خروجی مستقل هوا که سبب کاهش صدا ، یکنواختی جریان هوا و کاهش هزینه های کانال کشی می گردد.
  • مجهز به کانال ورود هوای تازه ی فیلتر شده .
  • مجهز به سینی تخلیه آب.
  • قابلیت نصب یونیت داخلی و خارجی با فاصله 50m.