داکت اسپلیت دایکین سری FTYB

  • داکت اسپلیت سری FDYB دایکین (غیر اینورتر) همراه با کمپرسور On/Off و گاز مبرد R22 
  • دایکین FDYB دارای طراحی با ارتفاع کم بین 30 الی 40 سانتیمتر
  • قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامین گرمایش دستگاه بدون مصرف برق.
  • دایکین FDYB  دارای تکنولوژی ژاپن و ساخت مالزی می باشد.