اسپلیت مرکزی VRV دایکین

  • تعداد یونیت های داخلی
  • تنوع در انتخاب یونیت داخلی
  • نصب آسان
  • میزان مصرف برق
  • افزایش عمر مفید کمپرسور
  • صدای بسیار کم
  • محدوده دمای بالا
  • لوله کشی انعطاف پذیر​
  • لوله کشی یکپارچه