انتخاب برگه

کولر آبی سلولوزی

کولر آبی سلولوزی

کولر آبی سلولوزی  یکی از دستگاه‌های سرمایشی تبخیری است. سیستم‌های تبخیری به واسطه تبخیر یک سیال (معمولاً آب) محیط اطراف خود را خنک می‌کنند. کولر آبی نیز به همین شکل عمل می‌کند و یکی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های سرمایش جهان است.

نمونه‌های با شباهت بیشتر به کولرهای آبی امروزی در ایران باستان دیده شده است. بادگیری‌ها یکی از اولین کولرهای آبی هستند که به دست بشر ساخته شده‌اند. بادگیری‌ها عموما بر بالای یک آب‌انبار ساخته می‌شدند که تا جریان باد طبیعی را به سمت آب هدایت کنند به این شکل باد در مجاورت آب سرد شده و سپس به داخل خانه هدایت می‌شد. نمونه‌های از این بادگیرها در شهرهای مثل یزد هم‌چنان پابرجاست.

نمایش 1–9 از 11 نتیجه