انتخاب برگه

یونیت هیتر و فن کویل

یونیت هیتر و فن کویل

از جمله مهمترین موارد تفاوت یونیت هیتر و فن کویل می توان به صرفا سرد کننده یا صرفا گرم کننده بودن دستگاه اشاره نمود. در واقع یونیت هیتر دستگاه هایی با توان بالاتر بوده که فقط میتوانند به صورت فقط سرد یا فقط گرم مورد استفاده قرار بگیرند.

این دستگاه ها هر دو دستگاه های توزیع کننده هوای سرد و گرم هستند. که در نقاط مختلف درون ساختمان به شکل سقفی، دیواری یا زمینی نصب می شوند و در کل بسیار شبیه یکدیگر عمل می کنند. هر دو از کویل (لوله های پر پیچ و خم فین دار) و فن تشکیل می شوند .

در حال نمایش 9 نتیجه