در حال نمایش 5 نتیجه

سیستم VRF

برای پاسخ دادن به سوال سیستم VRF چیست می توان گفت که سیستم وی ار اف دستگاه یکپارچه سرمایشی و گرمایشی است. که به صورت دو تکه (شامل یونیت خارجی و یونیت های داخلی) ساخته شده و با لوله کشی مسی حاوی مبرد به یکدیگر متصل می شوند. و به همین خاطر به آن اسپلیت مرکزی VRF نیز گفته می شو.

د زیرا همانند اسپلیت (کولر گازی) به صورت دو تکه ساخته می شود. یونیت خارجی که در مکانی خارج از ساختمان مانند پشت بام یا حیاط نصب شده.، به صورت مرکزی به چندین یونیت داخلی یا همان فن کویل متصل می شود و سرمایش و گرمایش ساختمان را تامین می کند. البته پاسخ دادن به سوال سیستم VRF چیست اندکی پیچیده تر از این توضیحات است. که نحوه کار آن را در این متن شرح خواهیم داد.