در حال نمایش 7 نتیجه

گرمایش استخر گرم کردن آب استخر همواره یکی از مهمترین دغدغه های شناگران و صاحبان استخر می باشد. دمای مناسب آب در هنگام شنا کردن، یکی از مهمترین عوامل مطبوع بودن تجربه شنا محسوب می شود. در این مقاله تلاش داریم تا با استانداردهای تعیین دمای استخر و روش های مختلف گرمایش آب استخر آشنا شده و مزایا و معایب این روش ها را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم.

دمای آب استخر

توصیه های مختلفی برای تعیین دمای آب استخر در استانداردهای مختلف از جمله استاندارد ASHRAE بیان شده است که به عنوان جمعبندی می توان به جدول زیر در این خصوص مراجعه نمود:

دمای آب (درجه سانتیگراد) نوع استخر

24-29

استخرهای تفریحی
29-35

استخرهای درمانی

24-28

استخرهای قهرمانی

27-32

استخرهای غواصی

29-32 استخرهای سالمندان
28-30 استخرهای هتل ها
36-40