راه اندازی انواع چیلر

راه اندازی چیلر

راه اندازی چیلر تراکمی:۱ـ شیرها و درپوشهای تخلیه برج خنک کن و کندانسور را ببندید.شیر پرکن برج خنک کن را باز کرده و آنرا پر کنید.
۲ـ شیر رانش و مکش کمپرسور را تمام باز کرده و درپوش دسته های آنرا ببندید.
۳ـ در حالیکه کلید راه انداز کمپرسور خاموش است کلیدها و فیوزهای اصلی پمپها و کمپرسور و بادبزن برج خنک کن را وصل کنید.
۴ـ یاتاقان پمپها و بادبزن ها را روغنکاری کنید.
۵ ـ پمپ سیرکوله و برج خنک کن را راه اندازی کنید(کلید شیرهای مسیر لوله ها باز باشند).
۶ ـ درجه ترموستات را پائین بیاورید و کمپرسور را روشن کنید، در این حالت بعد از مدت زمان کوتاهی کمپرسور خاموش خواهد شد .
۷ـ شیر مایع کندانسور را کمی باز کرده واجازه دهید که کنترل فشار مکش وصل کند.شیر مایع کندانسور را کامل باز کرده و عمل شیر انبساط را کنترل کنید که فریون بصورت مایع به کمپرسور داخل نشود.
۸ ـ کنترل فشار روغن را بشرح زیر چک نمائید:
کمپرسور را خاموش کنید. سر سیمها را در داخل کنترل فشار روغن بهم وصل کنید.چیلر را راه اندازی کنید.زمان شروع تا خاموش شدن آن باید بین ۹۰ تا ۱۵۰ ثانیه باشد .بعد از این که کمپرسور خاموش شد کلید اصلی را قطع و سیم اتصال دهنده را بردارید.بعد تکمه روی کنترل فشار روغن را فشار دهید تا به حالت اول برگردد.

راه اندازی چیلر

۹ـ در حالیکه چیلر با تمام ظرفیت کار میکند درجه ترموستات را بالا بیاورید و مراحل تغییر ظرفیت سیستم را چک کنید.
۱۰ـ با پائین بودن ترموستات چیلر آمپر هر فاز را در کمپرسور و پمپ ها کنترل کنید و توجه داشته باشید که این آمپرها از آمپر قید شده در روی موتورها تجاوز نکند.
۱۱ـ ترموستاتیک درجه حرارت آب برگشتی ساختمان را کنترل میکند روی ۵۰ الی ۵۶ درجه فارنهایت میزان کنید(۱۰ الی۱۳ درجه سانتیگراد)

۱۲ـ سطح روغن را در شیشه روغن روی نمای کمپرسور در حال کارکرد چک کنید. فشار روغن کمپرسور حداقل باید ۱۵ پوند بالاتر از فشار مکش باشد.ـ

 

 

 

 

چیلر جذبی تک اثره و دو اثره(راه اندازی چیلر)

چيلر جذبي تک اثره

چيلرهاي ابزربشن تک اثره قديمي ترين و اولين نسل چيلرهاي ابزربشن در دنيا مي باشند که کمترين بازدهي را در قياس با ساير انواع چيلرهاي جذبي دارا مي باشند . پارامتر ضريب عملکرد يا C.O.P  در دستگاههاي برودتي از جمله چيلرهاي جذبي بيانگر ميزان بازدهي دستگاه مي باشد .اين پارامتر بيانگر ميزان بهره برداري کامل از انرژي حرارتي ممکن مصرفي در چيلرهاي جذبي است.

مقادير بالاتر C.O.P نشان دهنده مصرف بهينه انرژي حرارتي مي باشد .بطور مثال چيلرهاي ابزربشن تک اثره در ميان کليه مدلهاي چيلر جذبي حتي با بهترين طراحي داراي ضريب عملکرد 75 درصد مي باشند .در حاليکه در مدلهاي شعله مستقيم (گازسوز)ضريب عملکرد 1/2 بوده که نشان دهنده مصرف انرزي کمتر و در نتيجه هزينه راهبري ارزانتر مي باشد .

 

شرايط استفاده از چيلر جذبي تک اثره:

وجود مقادير لازم بخار با فشار يک اتمسفر يا آب داغ بالاي 100سانتيگراد اصلي ترين پيش نياز استفاده از اين نوع چيلرها مي باشد .البته توليد وانتقال بخار با دبي مورد نظر مستلزم نصب تجهيزات مورد نياز مي باشد .

که در صورت مهيا نبودن خطوط و ايستگاههاي تقليل فشار و يا ديگهاي اب داغ تحت فشار با منبع انبساط بسته استفاده از چيلرهاي تک اثره بخار توصيه نمي گردد. همواره در چنين شرايطي چيلرهاي جذبي گازسوز انتخابي مناسبتر مي  باشند .در پروژه هاي بيمارستاني و به طور عمومي در تاسيساتي که به غير از ابزربشن تک اثره مصرف کننده بخار يک اتمسفري ديگري هم وجود دارد استفاده از ابزربشن تک اثره با توجه به قيمت آن کاملا توجيه پذير مي باشد .

 

چيلر جذبي دو اثره

ميزان بخار مصرفي در چيلرهاي دو اثره حدود 50 درصد مصرف بخار در چيلرهاي تک اثره با ظرفيت يکسان مي باشد فشار بخار مصرفي در چيلرهاي دو اثره 8 اتمسفر مي باشد .ضريب عملکرد چيلرهاي دو اثره تقريبا دو برابر ضريب عملکرد چيلرهاي تک اثره مي باشد .بنابراين امروزه بيش از 95 درصد چيلرهاي جذبي نصب شده در دنيا را چيلرهاي دو اثره تشکيل مي دهند .محلول ليتيم برومايد رقيق به سمت ژنراتور دما بالا ودما پائين پمپ مي شود

 

دماي بالاي محلول ليتيم برومايد هنگامي که از ژنراتور دما پائين عبور ميکند بالا مي رود . ليتيم برومايد توسط بخار توليد شده در ژنراتور غليظ مي گردد .قسمتي از ليتيم برومايد نيز به ژنراتور منتقل گرديده و انجا تغليظ مي گردد .

هر دو ليتيم برومايد غليظ شده قبل از ورود به مبدل حرارتي با يکديگر مخلوط مي گردند .و پس از سرد شدن در مبدل وارد ابزروبر مي گردد بخار ايجاد شده در ژنراتور دما پائين در کندانسور دستگاه توسط جريان آب برج خنک کن تقطير شده و به اواپراتور باز مي گردد .

چيلرهاي جذبي دو اثره به جهت بازدهي بسيار خوب در مقايسه با چيلرهاي تک اثره نياز به برج هاي خنک کن کوچکتري دارند .بديهي است که اين امر موجب کاسته شدن از سرمايه گذاري اوليه خواهد شد .

در اين مدل از چيلرها با توجه به استفاده از بخار با فشار بالاتر ملاحظات طراحي و انتخاب مواد اوليه با حساسيت ودقت بسيار بيشتري انجام ميگيرد .کليه ملاحظات مربوط به کنترل ظرفيت و جلوگيري از کريستاليزيشن مدلهاي تک اثره در چيلرهاي دو مرحله اي نيز رعايت شده است

نسل جديد چيلرهاي جذبي دو اثره :

نسل جديد چيلرهاي دو اثره بخار با استفاده از پمپهاي محلول دور متغير داراي عملکرد بسيار بالاتري در حالات نيمه بار هستند .استفاده از کنترلرهاي مناسب باعث کاهش مصرف انرژي و بهينه سازي مصرف بخار وبه تبع آن مصرف بهينه سوخت ميگردد .

کنترل دقيق ظرفيت برودتي چيلر با استفاده از کنترل دور/فرکانس پمپ محلول در چيلرهاي دواثره باعث کاهش قابل ملاحظه مصرف بخار در مقايسه با ساير چيلرهاي دو اثره مي گردد.

سيستم کنترل ميکروپروسسوري قلب چيلرهاي جذبي دو مرحله اي را تشکيل داده و اين سيستم براي ارائه کيفيتي برتر در کارکرد کنترل ومديدريت داده ها و اطلاعات کاربردي چيلرهاي ياد شده مورد استفاده قرار ميگيرند .که در ذيل به آنها اشاره مي شود .

آغاز بکار سريعتر با هدف صرفه جويي در مصرف انرژي:

فاصله زماني ميان آغاز بکار دستگاه و کارکرد واقعي و زير بار رفتن کامل آن را با بهينه ساختن مقدار محلول سير کوله شده در آغاز کارکرد محقق مي سازد که اين امر موجب صرفه جويي در ميزان مصرف انرزي دستگاه خواهد شد .

کاهش زمان مرحله رقيق سازي در هنگام قطع کار دستگاه :

حداقل زمان رقيق سازي بر اساس وضعيت عملکردي در هنگام قطع کار محاسبه و تعيين مي شود .بدين ترتيب از رقيق سازي بيش از حد جلوگيري شده و در مصرف انرزي صرفه جويي ميگردد .

مدار بازيابي آني برق به صورت استاندارد :

اين چيلرها بصورت استاندارد داراي مدار بازيابي آني قطع برق مي باشند .يک مدار اختياري نيز براي موارد قطع برق که بيش از ده دقيقه بطول بينجامد قابل ارائه است .اين مدارات چيلر را قادر مي سازد که در هنگام برقراري مجدد جريان برق بطور خودکار روشن شده و کار خود را از سر بگيرد .اگر چه در چنين حالاتي دستگاه مجبور خواهد بود  در صورت قطع برق جريان بخار را قطع نمايد .

—————————————————————-

 

درخواست مقالات بیشتر

 

 

مقایسه اقتصادی چیلر تراکمی و چیلر جذبی(راه اندازی چیلر)

سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي ثابت :

قيمت يک چيلر جذبي ( ابزربشن ) نسبت به چيلر تراکمي ( رفت و آمدي ) معمولا بين 30 تا 40 درصد گران تر مي باشد .( بر حسب ظرفيت هاي مختلف ) ولي با در نظر گرفتن سرمايه گذاري اوليه که جهت هزينه انشعاب برق چيلرها و هزينه تابلوي برق فشار ضعيف و کابل کشي ها و همچنين هزينه مصرف برق ماهيانه ، اين اضافه قيمت در عرض چند سال اول جبران مي گردد.

و حتي در ظرفيت هاي بالا در مجموع سرمايه گذاري اوليه سيستم هاي برودتي با استفاده از چيلر ابزربشن مقرون بصرفه تر خواهد بود . جدول پيوست اختلاف سرمايه گذاري اوليه انشعاب برق طبق آيين نامه تعرفه هاي برق مصوب 10/6/1375 وزارت نيرو را جهت چيلرهاي تراکمي ( رفت و آمدي ) و چيلرهاي جذبي نشان مي دهد.

ارقام مندرج در جدول بر مبناي مفروضات زير محاسبه گرديده است :

1. قيمت اصلي انشعاب بر مبناي تغذيه از شبکه فشار ضعيف 400 ولت محاسبه گرديده است . بديهي است در صورت نياز به گرفتن انشعاب از پست فشار متوسط 11 KV ، 20 KV  و يا 32 KV هزينه احداث پست نيز مي بايست به محاسبات اضافه گردد .

2. مبناي محاسبه سال 1375 در نظر گرفته شده است . طبق مصوبه وزارت نيرو هر سال 10 درصد تا آخر برنامه دوم ، به هزينه انشعاب اضافه مي گردد . لذا ضريب مذکور بر حسب زمان اجراي پروژه مي بايست در ارقام فوق منظور گردد .

با توجه به اينکه چيلرهاي تراکمي حداکثر با ظرفيت 200 تن برودتي ساخته مي شوند، لذا جهت پروژه هاي با ظرفيت بالا از چند چيلر تراکمي استفاده خواهد گرديد تا ظرفيت مورد نظر را تامين نمايد .

چيلر جذبي چيلر تراکمي  

ظرفيت چيلر (تن تبريد)

هزينه انشعاب

ريال

برق مصرفي

KW

هزينه انشعاب

ريال

برق مصرفي

KW

2981400 6 44721000 90 100
3577680 7.2 89442000 180 200
5167760 10.4 134163000 270 300
5167760 10.4 178884000 360 400
5565280 11.2 223605000 450 500
5565280 11.2 266326000 540 600
9938000 20 357768000 720 800
9938000 20 447210000 900 1000
9938000 20 536652000 1080 1200

 

– مصرف برق چيلرهاي رفت و آمدي ساخت اخل حدود 9/0 کيلو وات در ازاء هر تن برودتي در نظر گرفته شده است ( طبق دستورالعمل هاي شرکتهاي سازنده ) – تعرفه فعلي سازمان برق منطقه اي 175 ريال براي هر کيلو وات ساعت ( براي مصارف بالاتر از 1000 کيلووات در ماه ) مي باشد .

اين هزينه در تاريخ تهيه گزارش ( اسفند ماه 1376 ) معتبر بوده است و با توجه به اينکه تعرفه هاي مصرف برق هر سال اضافه مي گردند ، لذا رقم فوق بر حسب زمان انجام پروژه مي بايست تصحيح گرديده و افزايش يابد .

ارقام مندرج در جدول بر مبناي مفروضات زير محاسبه گرديده است :

– هزينه گاز مصرفي بر مبناي تعرفه پروژه هاي صنعتي 20 ريال براي هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شده است . توضيح اينکه تعرفه گاز خانگي فقط 10 ريال براي هر متر مکعب گاز مي باشد .  در جداول فوق فرض بر اين است که هر دو چيلر مورد مقايسه بطور متوسط با 70 درصد زیر بار و 20 ساعت در شبانه روز مشغول کار باشند

. مباني محاسبات : – تعرفه فعلي سازمان برق منطقه اي 175 ريال براي هر کيلو وات ساعت ( براي مصارف بالاتر از 1000 کيلو وات در ماه ) مي باشد . اين هزينه در تاريخ تهيه گزارش ( اسفند ماه 1376 ) معتبر بوده است.

و با توجه به اينکه تعرفه هاي مصرف برق هر سال اضافه مي گردند ، لذا رقم فوق بر حسب زمان انجام پروژه مي بايست تصحيح گرديده و افزايش يابد . – هزينه گاز مصرفي بر مبناي تعرفه پروژه هاي صنعتي 20 ريال براي هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شده است .

توضيح اينکه تعرفه گاز خانگي فقط 10 ريال براي هر متر مکعب گاز مي باشد . – در محاسبات فوق سرمايه گذاري اوليه توليد بخار به ميزان 50000 ريال جهت هر کيلوگرم بخار در ساعت منظور گرديده است.

( قيمت ديگ 5 تني 167000000 ريال و تاسيسات جانبي بخار 50 درصد قيمت ديگ پيش بيني شده است ) بديهي است قيمت واقعي تاسيسات بخار هر پروژه بر مبناي نوع طراحي موتور خانه و زمان اجراي کار و … متفاوت مي باشد و ارقام فوق فقط از نظر مقايسه و بطور تقريبي قابل بررسي مي باشد . .

 

افزودن روغن به چیلر های تراکمی

راه اندازی چیلر

براي افزودن روغن به كمپرسور به اين ترتيب عمل كنيد :

1. كل مبرّد موجود در سيستم را در سمت فشارقوي جمع آوري كنيد

2. لولة مكش را از كمپرسور جدا كنيد .

3. روغن را از دهانة مكش كمپرسور تا خط مياني شيشة روغن نما به داخل آن بريزيد . از ريختن روغن اضافي خودداري كنيد .

4. لولة مكش را دوباره به كمپرسور وصل كنيد .

5. كمپرسور را روشن و بعد از 20 دقيقه مجدداً سطح روغن را بازديد كنيد .

برداشت روغن از سيستم

براي برداشت روغن از سيستم به ترتيب زير عمل كنيد :

1. كل مبرّد موجود در سيستم را در سمت فشارقوي جمع آوري كنيد

2. شيرهاي سرويس مكش و رانش كمپرسور را ببنديد .

3. لوله هاي مكش و رانش را از كمپرسور جدا كنيد .

4. لوله هاي مويين و كلية اتصالات برقي كمپرسور را از آن جدا كنيد .

5. مهره ها و اتصالات مربوط به نصب كمپرسور روي دستگاه را باز كنيد .

6. كمپرسور را از روي شاسي برداريد و روغن را از دهانة مكش آن بيرون بريزيد .

——————–

اینستگرام وب سایت تاسیسات ایرانیان

 

راه اندازی چیلر تراکمی (شارژ گاز چیلر تراکمی)

براي افزودن مبرّد مطابق دستورالعمل زير عمل كنيد :

1. كپسول مبرّد مناسب را به انشعاب مياني چند راهة آزمايش متصل كنيد .

2. شيرهاي چندراهه را طوري تنظيم كنيد كه مبرّد از طريق انشعاب فشار سنج مكش به داخل شيلنگ مكش جريان پيدا كنيد .

3. شيلنگ مكش را به انشعاب شارژ شير سرويس مكش متصل كنيد . قبل از سفت كردن اتصالات ، اندكي از مبرّد را آزاد كنيد تا هواي محبوس در شيلنگها كاملاً  خارج شود .

4. سيلندر مبرّد را از ترازوي فنري آويزان كنيد تا از وزن مبرّد اضافه شده به سيستم مطلع باشيد .

شارژ گاز چیلر تراکمی

5. شير سرويس مكش را ببنديد و بعد از اطمينان يافتن از اينكه كپسول در وضعيت وارونه قرار دارد ، كمپرسور را روشن و شير كپسول را كمي باز كنيد . جهت پيشگيري از آسيب ديدگي كمپرسور شير تخلية كپسول را طوري تنظيم كنيد كه فشار مكش از bar 3 براي فرئون 12 و bar 5ر5 براي فرئون 22 تجاوز نكند . توجه : قراردادن كپسول در داخل تشت آب گرم موجب افزايش سرعت جريان مبرّد به داخل سيستم مي شود .

6. اگر سيستم نياز به شارژ كامل دارد ،‌ مقدار مبرّد مورد نياز آن را كه روي پلاك شناسايي آن قيد شده است ، به آن اضفه كنيد . اگر قرار است فقط مقدار كمي مبرّد اضافه شود ، بعد از گذشت چندثانيه شير سرويس مكش را ببنديد و حدود 5 دقيقه سيستم را به حال خود بگذاريد تا متعادل شود . در صورتي كه كمبود گاز سيستم هنوز مرتفع نشده است ، اين عمليات را مجدداً تكرار كنيد .

اگر سيستم در وضعيت اضافه شارژ قرار دارد ، ‌مقدار كمي از مبرّد آن را از طريق دهانة مخصوص نصب فشارسنج واقع بر شير سرويس مكش كمپرسور تخيه و كمي صبر كنيد تا سيستم متعادل شود . تخلية مبرّد را آن قدر ادامه دهيد تا سيستم در وضعيت كم شارژ قرار بگيرد . حال با استفاده از دستورالعمل ارائه شده در قسمت قبل ، شارژ سيستم را كامل كنيد .

 

 

 

 

‫0/5 ‫(0 نظر)
‫0/5 ‫(0 نظر)